УМОВИ ТУРНІРУ


Товариство, рекомендуємо щодня передивлятися розділ меню “Прес-релізи”

                                                                                          

                   

                                                                           

                               ПРОЕКТ

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                         «ПОГОДЖЕНО»

 

Президент Національної академії                           Директор Українського центру

педагогічних наук України                                      оцінювання якості освіти

 

________________В. Кремень                                   ______________І. Лікарчук

 

 

 

«Затверджено»                            «Затверджено»                     «Затверджено»

Ректор Прикарпатського         Директор департаменту    Директор

національного                            освіти і науки                       Івано-Франківського

університету                               Івано-Франківської            регіонального центру

ім. В. Стефаника                       облдержадміністрації          оцінювання якості

                                                                                                       освіти

 

____________І. Цепенда            __________М. Дойчик         ___________Б. Томенчук 

                              

 

 

 

Положення

про Всеукраїнський турнір юних інтелектуалів «Любіть Україну»,  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        1.1. Всеукраїнський турнір юних інтелектуалів «Любіть Україну» (далі – Турнір) проводиться серед команд загальноосвітніх закладів України шляхом комп’ютерного тестування на порталі онлайн-тестування www.test-on-line.com. Турнір є продовженням традиційного турніру «Знай українське!».

Умови проведення Турніру передбачають однакові вимоги до всіх учасників незалежно від типу, форми власності, розташування, підпорядкування навчального закладу.

       1.2. Основними завданнями Турніру є:

 • вивчення та популяризація української мови і літератури, українознавства, знань про історію, географію України тощо;
 • розвиток національної свідомості та патріотизму учнівської молоді;
 • виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги в інформатизації процесу їхнього навчання;
 • формування вміння учнів працювати в команді;
 • підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • ознайомлення учнів з пізнавальними можливостями мережі Інтернет.

       1.3. Засновниками Турніру є департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

        1.4. Організаторами турніру є Український центр оцінювання якості освіти, регіональні центри оцінювання якості освіти (за згодою).

        1.5.  Науковий супровід Турніру здійснюють Національна академія педагогічних наук та Український центр оцінювання якості освіти (за згодою).

       1.6. Технічним партнером Турніру є портал онлайн-тестування www.test-on-line.com.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ТУРНІРУ

 

2.1.   Для організації та проведення Турніру створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет).

2.2.        До складу Оргкомітету входять представники засновників, організаторів, та інші особи, задіяні до проведення Турніру.

2.3.     Оргкомітет:

 • проводить організаційну роботу з підготовки та проведення Турніру;
 • забезпечує дотримання порядку проведення Турніру на основі програмного засобу, розробленого Івано-Франківським РЦОЯО;
 • інформує громадськість про підготовку, хід та підсумки Турніру через мережу Інтернет та засоби масової інформації;
  • визначає терміни проведення Турніру;
  • визначає переможців Турніру;
  • сприяє висвітленню результатів Турніру у засобах масової інформації.

 2.4.  Оргкомітет ухвалює свої рішення в режимі он-лайн більшістю голосів.

 

3. УЧАСНИКИ ТУРНІРУ

3.1.   До участі у Турнірі допускається команда, в складі якої є 10 (для міських навчальних закладів) та 5 учасників (для селищних, сільських навчальних закладів).

3.2.  Навчальний заклад визначає склад команди та призначає її капітана.

3.2. Навчальний заклад може виставити для участі у турнірі більше однієї команди.

3.3. Команда може брати участь у Турнірі в неповному складі.

3.4. Під час заочного етапу команда може мати в ролі консультантів вчителів (викладачів).

4. РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ТУРНІРІ

4.1. Реєстрація для участі у Турнірі проводиться капітаном команди через мережу Інтернет на порталі онлайн-тестування www.test-on-line.com у терміни, визначені Оргкомітетом. Оргкомітет не пізніше, ніж за 2 тижні до початку реєстрації, повідомляє про її початок на сайтах засновників та організаторів Турніру.

4.2. Реєстрація команди до участі у Турнірі починається з реєстрації капітана.

 

5. ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ЕТАПУ ТУРНІРУ

5.1. Турнір проводиться у березні-квітні 2015 року у два етапи: заочний (для всіх зареєстрованих команд) та очний для 20 команд – переможців заочного етапу в командному заліку і 10 кращих в особистому заліку індивідуальних учасників у кожній з областей.

5.2. Заочний етап Турніру включає у себе 3 тури тестування в режимі онлайн на сайті www.test-on-line.com за такими тематичними напрямками:

 • “Українська мова і література”;
 • “Історія України”;
 • “Українознавство”.

Оргкомітет на сайті www.test-on-line.com інформує учасників Турніру про орієнтовний перелік тем, на основі яких розробляються завдання кожного тематичного напрямку.

5.3. Під час тестування з кожного тематичного напрямку учасники Турніру виконують 30 тестових завдань. Тривалість виконання завдань усіх тематичних напрямків кожним учасником – 40 хвилин.

5.4. Результати тестування з кожного тематичного напрямку оцінюються за  шкалою 0-40 балів (0 – мінімальний результат, 40 – максимальний результат). Градацію балів за кожну правильну відповідь визначає Оргкомітет.

5.5. Для складання тестових завдань Оргкомітет Турніру залучає висококваліфікованих фахівців. Вони несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань, їх достовірність та конфіденційність.

5.6. Завдання конфіденційним способом передаються залученими фахівцями представникові Івано-Франківського РЦОЯО для занесення в комп’ютерну програму.

5.7. Надання інформації про зміст завдань третім особам категорично заборонено.

5.8. Тестування з кожного тематичного напрямку відбувається в окремий день.

5.9. Учасники Турніру виконують завдання в режимі он-лайн, заходячи в програму тестування за своїми логіном та паролем, отриманими при реєстрації. Вся команда для виконання завдань повинна одночасно зайти у визначені Оргкомітетом дні проведення тестувань у проміжку часу з 14-ї до 15-ї години.

5.10. Про дату і час тестувань з кожного тематичного напрямку Оргкомітет інформує учасників через офіційні сайти організаторів Турніру та SMS-повідомленням капітана команди.

5.11. Місце розташування комп’ютера учасника не береться до уваги (участь в Турнірі може забезпечуватися з комп’ютерного класу навчального закладу, домашнього, офісного комп’ютера і т.д.).

 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗАОЧНОГО ЕТАПУ ТУРНІРУ

 

6.1.       До контролю за проведенням Турніру та підбиттям підсумків залучаються представники засобів масової інформації і громадськості.

6.2.   У Турнірі ведеться командний та особистий залік результатів. Командний результат визначається за загальною кількістю набраних балів всіма її членами.

6.3. Неучасть зареєстрованого учасника команди в котромусь з тестувань Турніру оцінюється в 0 балів.

6.4. Для створення рівних умов при підбитті підсумків результат команд сільських, селищних шкіл буде множитися на коефіцієнт 2 (10/5=2).

6.5. За результатами заочного етапу для участі у очному етапі Турніру відбираються в особистому заліку по 10 учасників з найвищим результатом в кожній з областей та 20 кращих команд в загальноукраїнському заліку.

6.6. У випадку рівної кількості балів у командному заліку переможці заочного етапу визначаються за результатом капітана команди, а переможці в особистому заліку – шляхом комп’ютерного жеребкування в режимі он-лайн згідно з окремо затвердженим порядком.

 

7. ОЧНИЙ ЕТАП ТУРНІРУ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТУРНІРУ У КОМАНДНОМУ ТА ОСОБИСТОМУ ЗАЛІКАХ

 

7.1. За підсумками заочного етапу Турніру до очного етапу допускаються 20 команд-переможниць в загальноукраїнському командному заліку та по 10 найкращих учасників в особистому заліку в кожній області. Оргкомітет має право збільшити кількість учасників очного етапу тільки на підставі їх результатів в заочному етапі.

7.2. Очний етап в особистому заліку проводиться, як правило, у визначених Оргкомітетом навчальних закладах міст-обласних центрів. Очний етап у командному заліку проводиться за місцем розташування навчальних закладів команд-переможниць.

7.3. Якщо учасник Турніру здобув право участі в очному етапі одночасно в командному та особистому заліках, то він виконує завдання за місцем розташування свого навчального закладу.

7.4. Учасники очного етапу виконують завдання за обов’язкової присутності представників Оргкомітету Турніру, які здійснюють контроль самостійності виконання завдань кожним учасником. Представники Оргкомітету Турніру ведуть протокол очного етапу за формою, встановленою Оргкомітетом.

7.5. Вчителі-консультанти не мають права бути присутніми під час виконання учасниками завдань очного етапу.

7.6. Результати очного етапу визначаються аналогічно до заочного етапу.

7.7. Підсумковий результат учасників Турніру визначається за результатом  очного етапу.

7.8. Очний етап проводиться у формі одного комбінованого тесту, в якому учасникам пропонуються 30 тестових завдань з усіх тематичних напрямків Турніру. Дату проведення очного етапу Оргкомітет Турніру доводить до відома учасників не пізніше, ніж за три дні до проведення очного етапу.

7.9. У випадку наявності двох чи більше однакових результатів переможець Турніру в командному заліку визначається за результатами капітанів команд, а в особистому заліку – шляхом комп’ютерного жеребкування в режимі он-лайн згідно з окремо затвердженим порядком.

7.10. При проведенні очного етапу та встановленні підсумків Турніру Оргкомітет залучає представників засобів масової інформації та громадськості.

7.11. Команди та учасники, що зайняли призові місця в командному та особистому заліку, нагороджуються призами, встановленими Оргкомітетом.  

       7.12. Інші учасники очного етапу можуть бути нагороджені за наявності призового фонду Турніру, утвореного відповідно до п. 8.1. цього Положення.

 

8. ПРИЗОВИЙ ФОНД ТУРНІРУ

 

8.1. Призовий фонд Турніру складається із спонсорських призів, зібраних організаторами.

8.2. В залежності від наповнення призового фонду кількість переможців рішенням Оргкомітету може бути розширена.

 

9. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТУРНІРУ

 

9.1. Нагородження переможців Турніру в командному та особистому заліках здійснюється в урочистій обстановці. Формат процедури нагородження Оргкомітет Турніру визначає спільно з переможцями Турніру.